Projekt 8.2


 

 Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 P.P.H.U. BRODEX  Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt.:

 "Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego typu B2B w P.P.H.U. Brodex Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych".


Całkowita wartość projektu: 1 090 975 zł Wartość dofinansowania: 647 585 zł.
 
 
Celem projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo Brodex Sp. z o.o. jest podniesienie efektywności i produktywności działalności firmy poprzez optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, zachodzących z partnerami Brodex Sp. z o.o..
Osiągnięcie celu projektowego będzie możliwe dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Platforma B2B da możliwość zarządzania procesem: zamówień, przekazywania dokumentacji i wymiany danych, harmonogramowania zasobów oraz procesem obsługi należności i zobowiązań. Integracja systemu informatycznego przedsiębiorstwa Brodex Sp. z o.o. z systemami partnerów biznesowych oraz implementacja elektronicznej wymiany danych (EDI) w sposób znaczący poprawi współpracę pomiędzy partnerami, przyśpieszy wymianę informacji oraz zagwarantuje solidne i stabilne partnerstwo na kolejne lata kooperacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 Kontakt (pytania na temat projektu prosimy kierować na sklep@brodex.zabrze.pl)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE