Projekt 8.2


Pragniemy poinformować, że realizujemy projekt pt.: "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.